Historia zboru w Świebodzinie


Gdy w 1959 roku dzięki łasce Bożej zostali powołani na drogę wiary Zdzisław Bartik oraz Wanda i Marian Szumlańscy z Tarnowa, nikt z nich nie zdawał sobie sprawy z tego, że ich nawrócenie spowoduje pewne przebudzenie w regionie, oraz zaowocuje powstaniem zboru. Początkowo jednak nawiązali kontakt ze społecznością w Hucie Wysowskiej i tam uczęszczali na nabożeństwa. Jako nowonarodzeni zaczęli dzielić się dobrą nowiną z bliskimi. Głoszona przez brata Bartika ewangelia poruszyła w 1960 roku serce Aleksandra Robaka, obecnego pastora zboru w Świebodzinie, który powierzył swoje życie dla Chrystusa. W tym czasie wierzący nie mieli stałego miejsca zgromadzeń. Najczęściej spotkania w tygodniu odbywały się w Tarnowie u brata Zdzisława Bartika. Natomiast w niedzielę udawano się na zgromadzenia do między innymi: Skały k/Krakowa, Korczyny k/Krosna czy Markuszowej k/ Rzeszowa. W tym okresie prowadzono intensywną ewangelizację, co spowodowało przyrost osób wierzących.

W listopadzie 1962 roku przeprowadzono pierwsze nabożeństwo niedzielne w Świebodzinie w domu braterstwa Barbary i Aleksandra Robaków, które odtąd odbywały się tam systematycznie, co piątą niedziele. Uczestniczyło w nich wiele osób, które przyjeżdżały z różnych stron Polski. Jak wspominają osoby, żyjące w tamtym okresie, Boże błogosławieństwo było widoczne w każdej dziedzinie życia. W tym okresie było także proroctwo, w którym Bóg objawił, że w Świebodzinie powstanie zbór.

Ilość członków społeczności rosła powoli, ale systematycznie. Podczas jednej z uroczystości chrztu wodnego, który odbył się w Świebodzinie nad brzegiem rzeki Białej zgromadziła się duża liczba osób z okolicy. Dla wielu uczestników był to czas szczególnej łaski Bożej oraz powód do głębszej zadumy nad swoim życiem.

W 1982 roku rozpoczęto budowę sali zgromadzeń oraz ośrodka kolonijnego obok domu braterstwa Robaków w Świebodzinie. Jak dziś wspomina pastor zboru Aleksander Robak: „Nigdy nie myślałem, że w tym miejscu powstanie Dom Modlitwy.” Ówczesne lokalne władze PRL-u nie stwarzały żadnych przeszkód dla prowadzonej działalności. Zaangażowanie wielu osób, którym Bóg przysposobił serca do pracy przy budowie miejsca zgromadzeń spowodowało, że pierwsze nabożeństwo w nowej sali odbyło się w 1987 roku.

Obecnie cały ośrodek został rozbudowany i różni się od tego, który był pierwotnie. Co rok w okresie letnim odbywają się tutaj turnusy kolonijne dla dzieci. Jest to czas wspólnego rozważania Bożego Słowa, modlitwy oraz zabawy i wycieczek. Miejscowy zbór organizuje ponadto od 1993 r. zimowiska dla swoich pociech, oraz od 2007 r. ogólnopolskie obozy dla młodzieży.

W latach 90-tych nabożeństwa środowe zostały przeniesione do pobliskiego Tarnowa, w celu ewangelizacji i lepszej dostępności dla członków. Nie spowodowało to jednak znaczącego wzrostu liczby uczestników i wszystkie zgromadzenia ponownie odbywały się w Świebodzinie.

Współczesny zbór w Świebodzinie to kilkudziesięciu osobowa społeczność ludzi wierzących, którzy chcą żyć dla Chrystusa. Jakie będą jego dalsze dzieje wie tylko Bóg. A wszystkich, którzy chcą poznać obecny obraz zboru zapraszamy do Świebodzina.